Blog Fundacji Ari Ari


Warning: Parameter 1 to plgContentSIGPlus::onAfterDisplayTitle() expected to be a reference, value given in /libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentSIGPlus::onAfterDisplayTitle() expected to be a reference, value given in /libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentSIGPlus::onAfterDisplayTitle() expected to be a reference, value given in /libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentSIGPlus::onAfterDisplayTitle() expected to be a reference, value given in /libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentSIGPlus::onAfterDisplayTitle() expected to be a reference, value given in /libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentSIGPlus::onAfterDisplayTitle() expected to be a reference, value given in /libraries/joomla/event/event.php on line 67

Warning: Parameter 1 to plgContentSIGPlus::onAfterDisplayTitle() expected to be a reference, value given in /libraries/joomla/event/event.php on line 67

I Kongres Muzealników Polskich


W dniach 23-25 kwietnia odbędzie się w Łodzi I Kongres Muzealników Polskich. Celem kongresu jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i refleksji oraz próba wytyczenia nowych kierunków rozwoju muzealnictwa w Polsce.

wiecej...
18 kwiecień 2015 0Komentarze Ogólne przez ariari

Warsztaty we Włocławku


Z radością informujemy, że w ramach współpracy Fundacji Ari Ari z Ośrodkiem Doskonalnenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku odbędą się 26 września zajęcia prowadzone przez Sebastaiana Grzywacza i Dorotę Ziętal.

Zajęcia poprowadzą dwie osoby niewidome, korzystające na co dzień z pomocy wyszkolonych psów - przewodników: Dorota Ziental- psycholog i wolontariusz fundacji Po-mocni oraz Sebastian Grzywacz - pracownik fundacji Po-mocni, a także wolontariusz w ośrodku diagnoz i szkoleń psychologicznych ODIS oraz terapeutycznego punktu przedszkolnego „Świata ciekawi".

Zajęcia będą składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

W trakcie pierwszego bloku nastąpi przybliżenie specyfiki oraz możliwości osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy będą zachęcani do zadawania pytań, które prowadzą do rozwiania wszelkich wątpliwości, wczucia się w sytuację osób z różnymi dysfunkcjami i w końcu do przełamania powszechnych stereotypów.

Druga część spotkania będzie miała charakter praktyczny, jej głównym elementem jest prezentacja najróżniejszych sprzętów, ułatwiających, w tym przypadku osobom niewidzącym codzienne życie... Pośród nich znajdują się detektory kolorów, pomagające rozpoznać barwę danej rzeczy; Etykietowniki, dzięki którym osoba niewidoma może oznakować np. płyty, lekarstwa lub produkty w kuchni; Smartfony, tablety i inne urządzenia komputerowe wyposażone w tzw. Programy udźwiękawiające, z pomocą których osoba z dysfunkcją wzroku może normalnie pracować, wysyłać maile, korzystać z internetu, być użytkownikiem portali społecznościowych itd. Do tego, co już zostało wymienione trzeba dodać także szeroko pojęty sprzęt lektorski, umożliwiający osobom niewidomym czytanie książek. Ponadto prezentowane będą przedmioty usprawniające wszelkie prace w kuchni np. czujniki poziomu cieczy, specjalne obieraczki do warzyw i owoców, udźwiękowione wagi itp.

Każdy z uczestników będzie miał możliwość skorzystania z wyżej wymienionych sprzętów.

Ważnym elementem prelekcji będzie przedstawienie uczestnikom zajęć zagadnienia skutecznej pomocy osobie niewidzącej. Na ochotnika będzie można wziąć udział w zaaranżowanej scence, kiedy to jeden z prelegentów prosi o wskazanie danego miejsca. Tego typu ćwiczenia pobudzają wyobraźnię uczestników, wzmagają kreatywne myślenie i nakłaniają do interakcji z prowadzącymi.

W trakcie prelekcji dokładnie omówione zostaną sposoby rehabilitacji osób niepełnosprawnych wzrokowo i nie tylko. Pokazane zostanie, że niepełnosprawność nie wyklucza z życia zawodowego, kulturalnego, towarzyskiego, rodzinnego etc.

Tematem zamykającym zajęcia będzie pomoc psa asystującego.

Zagadnienia poruszane podczas ostatniej części warsztatu:

  • Co taki pies potrafi?
  • Na czym polega współpraca z takim psem?
  • Jak wygląda jego szkolenie?
  • Kto jest mózgiem w tandemie niepełnosprawny człowiek vs pies asystujący?
  • Jakie są żelazne zasady w kontakcie z psem asystującym?

    http://odn.ckziu.wloclawek.pl/

wiecej...
24 wrzesień 2014 0Komentarze Ogólne przez

Seminarium


Od 12 do 19 lipca odbywać się będzie seminarium "Challenge for you. Challenge from You", organizowane przez naszego gruzińskiego partnera Mariani NGO w ramach programu "Młodzież w działaniu".

Krótka informacja o seminarium:

Uczestnikami seminarium będzie 28 pracowników i liderów organizacji działających na rzecz osób z problemami wzroku z 7 krajów Partnerstwa Wschodniego. Celem naczelnym seminarium jest wymiana doświadczeń, która pozwoli an efektywniejsze dokonywanie zmian w miejscach działań uczestników.

Program seminarium będzie obejmował:

■ omawianie problemów i potrzeb społeczności osób z problemami wzorku w krajach ojczystych uczestników,

■ wymianę pozytywnych doświadczeń, dotyczących rozwiązywania różnych problemów społeczności,

■ szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego,

■ szkolenia z przywództwa i umiejętności samorealizacji,

■ omawianie różnych sposobów integracji społecznej,

■ seminarium o tym, jak wpływać na to, co inni myślą o mnie,

■ spotkanie z przedstawicielami szkoły, organizacjami pozarządowymi i społecznością niewidomych w Gruzji,

■ Jakie możliwości oferuje program Młodzież w działaniu i jak z nich korzystać.


Mariani NGO jest organizacją pozarządową, działająca od 2012 na rzecz osób z problemami wzroku w Gruzji, której powołanie jest jednym z efektów realizacji programu pt. Samodzielność. Tworzenie systemu pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym na Kaukazie.


Zorganizowanie, sfinansowanie i przeprowadzenie międzynarodowego seminarium w Bakuriani, jest kolejnym, samodzielnie prowadzonym przez Mariani NGO projektem w Gruzji. Rola fundacji polegała na pomocy w rekrutacji i przygotowaniu czterech uczestników z Polski. Z radością przedstawiamy członków polskiej reprezentacji:Katarzyna Gajewska - z zawodu psycholog, pedagog i trener. Pracuję w WTZ z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością. Hobby: podróże (najchętniej tam, gdzie daleko i ciepło), żeglarstwo, muzyka (fado, smooth jazz, gotic metal), literatura (fantazy, biografie i reportaże), gra w szachy.

Ania Miętus
- ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku Nauki o Rodzinie oraz Doradztwo Zawodowe z aktywizacją osób niepełnosprawnych na Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 
 

Brała udział w programie „Liderzy lokalnie", organizowanym przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów. W 2007 roku podjęła współpracę z Fundacją jako wolontariusz, a rok później dołączyła do zespołu jej pracowników.
 
 

Zajmuje się pisaniem projektów oraz ich koordynowaniem. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla szkół, firm i instytucji publicznych z zakresu funkcjonowania i obsługi osób (klientów) z dysfunkcją wzroku. Odpowiada za sprawy związane z organizowaniem różnego rodzaju warsztatów, kursów poruszania się z białą laską, szkoleń komputerowych. Udziela również informacji osobom zainteresowanym posiadaniem psa przewodnika. Ania jest osobą, która jak sama mówi lubi pracę z ludźmi i dla ludzi to też bardzo chętnie angażuje się we wszelkie działania na rzecz innych. Praca w Fundacji to dla niej jednocześnie przyjemność i możliwość rozwoju, ale przede wszystkim nabywanie wielu cennych umiejętności.

Wojtek Figiel
- tłumacz, doktorant, badacz i propagator audiodeskrypcji. Rozprawę doktorską na temat tłumaczy z dysfunkcją wzroku przygotowuje w Instytucie Lingwistyki Stosowanej. Jego projekt badawczy uzyskał pozytywne recenzje i finansowanie z Narodowego Centrum Nauki. Ponadto najukowo zajmuje się badaniem odbioru audiodeskrypcji wśród osób niewidomych i niedowidzących oraz socjologią pracy. Zawodowo pracuje jako tłumacz: pisemny oraz konferencyjny. Działa społecznie w środowisku akademickim na rzecz osób niepełnosprawnych. W wolnych chwilach uwielbia jeździć na tandemie i słuchać muzyki klasycznej. 

 

wiecej...
04 lipiec 2014 0Komentarze Ogólne przez

Seminarium Muzeum Prywatne


W Kamieńczyku nad Liwcem 12 i 13 października 2013 roku odbędzie się wydarzenie niezwykłe, nie tylko dla muzealników, ale wszystkich animatorów kultury w Polsce. Spotkanie, prowokacyjnie zatytułowane „Muzeum Prywatne", będzie próbą wywołania poważnej dyskusji, eksperymentem integracyjnym dla różnych, często odległych od siebie środowisk oraz zdecydowanym zwróceniem uwagi na fenomen tworzenia muzeów prywatnych w Polsce.

wiecej...
06 wrzesień 2013 0Komentarze Ogólne przez

Polish Ministry of Foreign Affairs has financed a project Audio Books for Blind Children in Georgia


Polish Ministry of Foreign Affairs has financed a project Audio Books for Blind Children in Georgia. The project will be implemented in cooperation of two Georgian non-governmental organizations Mariani and Youth Centre for Civic Development YCCD. Polish embassy in Georgia was the main consulter of the project and they presented the project to the Polish Ministry of Foreign Affairs.
wiecej...
22 kwiecień 2013 0Komentarze Ogólne przez

Święto Bursztynu Kurpiowskiego


Muzeum Kurpiowskie w Wachu przy współpracy: Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży, Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie, Urzędu Gminy w Kadzidle, Zespołu Szkół im. J. Popiełuszki w Wachu, Nadleśnictwa Myszyniec, Koła Naukowego Antropologii Rzeczy i Muzealnictwa przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle mają zaszczyt zaprosić na: Święto Bursztynu Kurpiowskiego, które odbędzie się 23.09.2012 r. na terenie Muzeum Kurpiowskiego w Wachu i gospodarstwa agroturystycznego „ U Bursztyna".
 

wiecej...
07 wrzesień 2012 0Komentarze Ogólne przez

Śródmieście w kolorze


"Śródmiescie w kolorze........." to zajęcia dla dzieci ze świetlic szkół podstawowych zlokalizowanych na Śródmieściu, na których Stowarzyszenie "Z siedzibą w Warszawie" wraz z młodymi uczestnikami, przeprowadziło analizę kolorystyczną dzielnicy i wybierało dominujący kolor, który uczyniono kolorem dzielnicy.

wiecej...
13 kwiecień 2012 0Komentarze Ogólne przez

Strona 1 z 10